04.05.2006
Trvanie do: 07.05.2006
Praha, Česká republika
Podujatie

SVĚT KNIHY PRAHA

 

Veľtrh patrí medzi najvýznamnejšie stredoeurópske knižné veľtrhy, kde je nie len vzhľadom na bývalé politické zväzky záujem o slovenskú knižnú kultúry veľký a každoročne priťahuje   veľký  záujem  českých vydavateľov,  kníhkupcov i bežných návštevníkov.

Na veľtrhu pripravujeme nie len reprezentatívnu expozíciu, ale aj početné sprievodné akcie, ktoré sa tešia veľkému záujmu publika. Netreba opomenúť i dobré zázemie na ich kvalitnú realizáciu

Tento veľtrh dáva mnohé možnosti na realizovanie spolupráce.

     Literárne informačné centrum  aj v tomto roku organizuje národný stánok Slovenskej republiky na 12. medzinárodnom knižnom veľtrhu - Svet knihy 2006 - v Prahe.

Veľtrh sa bude prebiehať v čase od 4. do 7. mája v Priemyslovom paláci a v Křížikových pavilónoch na Výstavišti v Holešoviciach

LIC ako garant národnej expozície Slovenskej republiky na tomto podujatí, pripravuje v tomto roku opäť reprezentačný stánok v spolupráci s firmou Pragoexpo v atypickom prevedení v strednej hale Priemyslového paláca.

Stánok s číslom stánku S 108 bude mať rozlohu 72 m2 a bude v ňom  vystavených vyše 600 titulov z produkcie viac ako 45 slovenských vydavateľstiev.

Čestným hosťom tohtoročného veľtrhu je Lotyšsko, ktorého účasť je sprevádzaná množstvom sprievodných akcií, kultúrnych vystúpení a stretnutí. Hlavnou témou veľtrhu sú „Literatúry severu“.

Aj LIC pripravilo v rámci veľtrhu niekoľko zaujímavých sprievodných akcií :

 

Sprievodné akcie na Svet knihy Praha 2006(4.-7.5.2006)

4.5. o 14.00-14,50

Literárna kaviareň Pravé krídlo(balkón)

Čo nové v Bratislave

 tradičná prezentácia titulov či už v slovenčine alebo v češtine, na ktoré chceme  upozorniť českú verejnosť – Dušan Dušek predstaví svoju knihu Náprstok, vydanie Proglasu predstaví Martin Kučera.

Moderuje: Anton Baláž

 

5. 5. o 17,00-17,50

Veľká sála

 Rytieri textových polí

Prezentácia antológie slovenskej poézie z obdobia postmodernizmu, ktorá vyjde vo vydavateľstve Marek Turňa, Zlín s podporou SLOLIA za účasti prekladateľa, českého spisovateľa Miroslav Zelinského. Moderuje: Marek Turňa/Peter Šulej. Ukážky v českom jazyku číta Peter Butko

Účasť básnikov: Peter Šulej, Martin Solotruk, Ivan Štrpka,

Klavírny sprievod: Petra Fornayová

 

6. 5. o 18. 00-18,50

Literárna kaviareň Pravé krídlo(balkón)

Bratislava sa zabáva

 prezentácia českého prekladu románu Michala Hvoreckého Silný pocit čistoty a diskusia s autorom o úspechoch (a neúspechoch) medzinárodneho  literárneho networku. Moderuje: Anton Baláž

Bližšie informácie na: http://www.svetknihy.cz/