27.10.2005 9:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Sympózium Odmietaní, prenasledovaní, vyhnaní...

Univerzitná knižnica v Bratislave
Asociácia Universum v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska
Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, Slovenský ústav v Ríme
Spolok slovenských spisovateľov, Rehoľa menších bratov-františkánov

na záver jubilejného roka Rudolfa Dilonga pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia

si dovoľujú pozvať na sympózium

Odmietaní, prenasledovaní, vyhnaní…
Proskribovaná literatúra: autori tzv. slovenskej katolíckej moderny

Podujatie sa koná pod záštitou
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
Pavla Hrušovského

Štvrtok 27. októbra 2005 o 9. hod.
Zasadacia sieň Univerzitnej knižnice v Bratislave
Ventúrska 13, Bratislava