13.06.2013 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Talkshow so spisovateľom Petrom Valom

Talkshow so spisovateľom Petrom Valom a MUDr. Tiborom Tibenským.

Podujatie Fóra humoristov spojené s prezentáciou knihy Čierny humor v bielom plášti mederuje Mikuláš Jarábek.

Miesto konania: Čitáreň KJF v Trnave