24.02.2022 18:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Text v meste _ Mesto ako hlavná postava

Nové pravidelné literárne podujatie Text v meste uvádza:
Mesto ako hlavná postava
Ako sa verejný priestor odráža v životoch obyvateľov a v našich, či knižných príbehoch? O meste v literatúre a literatúre o meste diskutuje spisovateľka Jana Beňová a historik architektúry Peter Szalay.
Moderuje: Mário Gešvantner
Literárne podujatia Text v meste organizuje Oddelenie kultúry MČ Staré mesto a Literárne informačné centrum.