24.06.2022 17:00
Miestna knižnica v Petržalke, Vavilovova ul. 26
Podujatie

Tisíc okien, tisíc slov

Projekt Tisíc okien, tisíc slov je spojením hudby, autorských čítaní, čítaní profesionálnych herečiek a hercov, aj knihovníčiek a knihovníkov petržalskej knižnice.
Projekt má ambíciu predstaviť Petržalku ako ako sídlisko s tisícimi oknami, za ktorými nájdeme tisíce ľudských príbehov, neraz spracovaných do niektorej z literárnych foriem či žánrov. Život ľudí na sídlisku nachádzame aj v hudbe, textoch piesní, fotografiách, grafikách, ilustráciách ...
Radi by sme Petržalku predstavili ako miesto, v ktorom žijú zaujímaví, tvoriví a inšpiratívni ľudia, ktorí často obľubujú menšie, komornejšie stretnutia pri čítaní, počúvaní, hudbe a s možnosťou stretnúť priateľov a známych.
Projekt má za cieľ posilniť lokálpatriotizmus a širšie povedomie o Petržalke.
Podujatie je súčasťou Dní Petržalky 2022
Projekt z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj.
Hosťami podujatia budú:
autorky a autori kníh:
- Monika Nagyová - číta z knihy Sídlisko
- Richard Rychtarech číta z knihy Tenká hranica
- Matej Adámy číta z knihy Šálka v prachu
- Jana Beňová číta ukážky z Plánu odprevádzania ( Café Hyena) a Flanérovej košele.
- Tomáš Ďurovka číta básne so svojej zbierky More
- Viktor Suchý číta výber z poézie Daniela Heviera
Herečky a herci:
- Lucia Vráblicová číta ukážku z pripravovanej knihy Dany Hlavatej Neobzeraj sa!
- Lucia Hurajová číta ukážky z knihy Engerau od Idy Želinskej a Fedora Blaščáka.
- Michal Spielmann číta ukážku z knihy Františka Kozmona Potkan
- Knihovník Andrej Blaas číta z knihy Ferencza Cinkiho Bratislavské metro
Hudba:
- kapela Hviezda