28.03.2007 10:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Tlačová beseda vydavateľstva Esa

Vydavateľstvo ESA, s.r.o.

Majerníkova 40/1

841 05 Bratislava

Vás pozýva na tlačovú besedu s autormi a priateľmi vydavateľstva.

Na besede predstavíme nové  knihy vydavateľstva ESA :

  1. Katarína Petkaničová : Africkí draci (román pre deti; jeho autorka aj s rodinou žila niekoľko rokov v Sudáne a svoj honorár v podobe knižných darov venuje detským domovom a slovenským školám vo Vojvodine)
  2. Anna Marićová: Slovenské nárečie Starej Pazovy (vedecká publikácia vysokoškolskej pedagogičky Novosadskej univerzity)  a knihu hosťa zo Srbska
  3. Nebojša Kuzmanović: Stretávanie kultúr (o slovensko – srbských vzťahoch).

Tlačová beseda sa uskutoční v stredu 28. marca o 10,00 h v Klube slovenských spisovateľov na  Laurinskej  2 v Bratislave.

Na tlačovej besede sa zúčastnia  diplomatickí predstavitelia Srbska v Slovenskej republike a Matice slovenskej v Juhoslávii.

Prípadné ďalšie informácie dostanete na mailovej adrese: demak@chello.sk