28.11.2013 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Trnava a okolie na starých pohľadniciach