30.07.2020 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Trnavská knižnica na Ostrove

Diskusia Dada Nagya s prozaikom Petrom Balkom v rámci cyklu Súčasná slovenská literatúra.