20.04.2022 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova ulica č. 1 v Trnave
Podujatie
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Trnavská poetika

Stretnutie so spisovateľom a prekladateľom Jurajom Šebestom, moderuje Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. Hudba: Family Friend.