29.03.2013
Podujatie

Tvoríme vlastnú knihu

TVORÍME VLASTNÚ KNIHU

Medzinárodná slovensko-česko-poľská súťaž pre deti v tvorbe knihy s vlastným príbehom Formou je ilustrovaná kniha s maximálnym rozsahom do 30 strán. Téma príbehu je vypísaná vyhlasovateľom. Ilustrácie by mali byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov prostredníctvom PC techniky. Knihy viazané knihárom nebudú do súťaže zaradené. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: I. deti od 10 do 12rokov, II. kategória - deti a mládež od 13 do 16 rokov, III. kategória - deti a mládež špeciálnych ZŠ a zdravotne znevýhodnení.

Roku 2013 sa konal XIV. ročník súťaže.

Usporiadatelia: Krajská knižnica v Žiline, Městská knihovna ve Frýdku Ksiažnica Beskidzkav Bielsko-Bialej

Uzávierka súťaže 29. marca 2013

Vyhlásenie výsledkov: máj 2013

http://www.krajskakniznicazilina.sk/downloads/TVK2013.pdf