24.03.2018
Trvanie do: 24.03.2018
Podujatie

Tvoríme vlastnú knihu 2018 -medzinárodná súťaž

Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Žilinského samosprávneho kraja

vyhlasuje

XIX. ročník medzinárodnej slovensko -česko -poľskej súťaže

TVORÍME VLASTNÚ KNIHU

Národné kolo

Téma: Ako princezná zachránila princa alebo kozliatko chcelo zjesť vlka.

Vlastná verzia obľúbenej rozprávky

FORMA:

Formou je ilustrovaná kniha s maximálnym rozsahom od 10 do 30 strán. Ilustrácie by mali byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov prostredníctvom PC techniky. Knihy viazané knihárom nebudú do súťaže zaradené.

HODNOTENÁ BUDE

obsahová kvalita,

zhoda s tematickým zadaním,

originalita príbehu /plagiáty nebudú v súťaži akceptované/,

estetika, výtvarné cítenie,

nápaditosť.

SÚŤAŽÍ SA V TROCH KATEGÓRIÁCH

I. kategória -deti do 12 rokov,

II. kategória -deti a mládež od 13 do 16 rokov,

III. kategória -deti a mládež špeciálnych ZŠ a zdravotne znevýhodnení.

Súťaž je určená

žiakom základných a stredných škôl príslušnej vekovej kategórie, pre verejné knižnice, kultúrne strediská, špeciálne školy a výchovné strediská.

Do súťaže je možné sa zapojiť aj individuálne alebo maximálne v dvojčlenných autorských kolektívoch.

SÚŤAŽ BUDE PREBIEHAŤ V DVOCH ETAPÁCH

I. etapa -na národnej úrovni -Slovensko, Česká republika a Poľsko /partnerské knižnice/,

II. etapa –na medzinárodnej úrovni

Súťažné práce národného kola v Slovenskej republike je potrebné zaslať na adresu:

Krajská knižnica v Žiline

Ul. A. Bernoláka 47

011 15 Žilina

Na obálku text: TVORÍME VLASTNÚ KNIHU

KONTAKTNÉ OSOBY v SR /pre národné kolo/

Janka Zurovacová, tel.:041/7233090, mail: janinkaza@seznam.cz

Zuzana Mjartanová, tel.:041/7232745, mail: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

Konečný termín odoslania prác do

národného kola v Slovenskej republike je 24. marca 2018

Podrobnosti súťaže nahttp://www.krajskakniznicazilina.sk/downloads/tvk2017-2018propoz.pdf