15.11.2019 10:00
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Podujatie

Tvorivá dielňa s ilustrátorom Ľuboslavom Paľom

V Krajskej knižnici Ľ. Štúra, Zvolen sa 15. novembra 2019 o 10.00 hod. uskutoční tvorivá dielňa s ilustrátorom detských kníh Ľuboslavom Paľom. Podujatie je organizované v rámci cyklu podujatí pre deti Deti hura do čítania, ktorý je súčasťou projektu V knižnici je super! Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.
Cieľom podujatí Deti hurá do čítania je vzbudiť u žiakov záujem o čítanie prostredníctvom osobných stretnutí s autormi, dostať do povedomia žiakov a verejnosti informácie o súčasnej slovenskej literatúre a skvalitniť čítanie s porozumením. Ľuboslav Paľo( 1968)je slovenský ilustrátor oceňovaný doma i v zahraničí. Venuje sa voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii. Študoval na VŠVU v Bratislave u profesora Dušana Kállaya a absolvoval študijný pobyt v Paríži. Autor sa venuje voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii. Na VŠVU vyučuje teóriu a prax ilustrovanej knihy. Ilustračnú tvorbu vystavoval v mnohých krajinách. Ilustroval viac ako 30 kníh, niektoré z nich boli preložené a publikované v zahraničí. Pre záujemcov sú pripravené záložky do kníh s profilom ilustrátora.

Zdroj životopisu: https://www.vydavatelstvoartforum.sk/sk/autori/luboslav-palo/

Knihy ilustrované Ľuboslavom Paľom vo fonde krajskej knižnice – výber:

Adela, ani to neskúšaj (2016)

Bola raz jedna láska (2015)

Doktor Jajbolíto (2016)

Ema a barón v meste (2002)

Marína a povaľači (2014)

Môj kocúr Tamtam (2018)

Reťapíška (2018)