03.10.2006 13:00
Trvanie do: 24.10.2006
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) Sekulská ul. č. 1 (Karlova Ves), Bratislava
Podujatie

Tvorivé dielne v knižnici

Mestská   knižnica  v Bratislave

a

 únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Vás  pozývajú na tvorivé dielne

Ja – ty – my: slovo – obraz – svet

Tvorivé dielne sú  určené pre zdravých a zdravotne postihnutých ľudí , ktorí  chcú zažiť čítanie netradičnou formou.

Ide o spojenie dvoch umeleckých prístupov, čítanie beletrie a následného výtvarného spracovania. Účastníci zažijú tri stretnutia, ktoré sú tematicky zamerané na vzťahy, v ktorých žijeme a ktoré vytvárame. Teda aj vzťahy, dvoch odlišných skupín, navzájom obohacujúcich sa ľudsky ako aj kreatívnosťou a vlastným videním a prežívaním. Výsledné diela sa budú prezentovať na vernisáži a výstave sprístupnenej širšej verejnosti v Mestskej knižnici.

K účasti na tvorivých dielňach nie je potrebné zvláštne výtvarné nadanie.

Miesto konania:

  • Literárno-výtvarné stretnutia sa budú konať v priestoroch Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) Sekulská ul. č. 1 (Karlova Ves),
  • vernisáž a výstava sa budú konať v priestoroch Mestskej knižnice v Bratislave v galérii Artotéka na Kapucínskej ul. 1.

 

Účastníci: zdraví a zrakovo postihnutí ľudia od 18 r., 12 –15  osôb

 

Časový  harmonogram:  3.10., 10.10. , 24.10. vždy od 13:00 do 16:00

 

Stretnutia povedú: Mgr. Katarína Probstová a Mgr. Ivona Rankovová, poradenské psychologičky, ktoré sa venujú arteterapii

 

Čo si vziať so sebou:

Vezmite si pohodlné oblečenie, ktoré môžete aj zašpiniť.

Výtvarný materiál a občerstvenie zabezpečí organizátor.

Prihláška
Meno:
Dátum narodenia:
Profesia:

Motivácia k účasti na tvorivých dielňach:
Kontakt (najlepšie č. telefónu a e-mail):

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie prihlášky najneskôr do 29. 9. 2006

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na

Mgr. Katarínu Probstovú, č.t. : 0910 922 282, e-mail: probstova@post.cz

Mgr. Ivonu Rankovovú, č.t.: 0915 426 560, e-mail: rankovova@pobox.sk