20.02.2020 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova ulica č. 1 v Trnave
Podujatie

Uvedenie básnickej zbierky Gabriely Izakovičovej Spustovej.

Prezentácia básnickej zbierky Erby brehov spisovateľky Gabriely Izakovičovej Spustovej.

Podujatie v rámci cyklu Trnavské kontexty

Čas: 20. februára 2020 o 17.00 hod.

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave, Rázusova

Gabriela Izakovičová Spustová začala publikovať  časopisecky a v zborníkoch, získala viacero ocenení v literárnych súťažiach (O cenu Slovenského učeného tovarišstva, Jurinova jeseň, O cenu Dominika Tatarku, Chalupkovo Brezno, v súťaži Literárny salón Trnava 2013 sa stala laureátkou za báseň Solúnu zo zbierky Poéma o Cyrilovi a Metodovi). Knižne debutovala básnickou zbierkou Hlbiny (2005). Píše aj  prózu a literatúru pre deti. Väčšinu svojich prác vydáva ako e-knihy, napr. prózy Cesty Sofie 2012, Môj milovaný kráľ Dávid 2012; básne Čo čuší v duši 2012, Haiki 2012, Poéma o láske a zrade 2012, Sonety 2012).

Dovedna dosiaľ vydala14 básnických zbierok, 2 romány a 7 kníh pre deti.