07.02.2024 18:00
Artforum, Kozia 20, Bratislava
Podujatie

Uvedenie knihy DOM

Srdečne vás pozývame na uvedenie knihy DOM a diskusiu do kníhkupectva Artforum.
 
Jana Šturdíková viac ako desať rokov fotografovala život predmetov vo funkcionalistickom dome postavenom v Bratislave židovským architektom Alexandrom Skuteckým (1883 – 1944). Od kotolne až po hromozvod a v desiatich bytoch hľadala pôvodné prvky, ktoré prežili od postavenia domu v roku 1936. Pozorovala, ako sa pod vplyvom požívania zachovali, menili alebo odstránili. Detailne sleduje, ako domom pretiekli veľké dejiny 20. a 21. storočia typické pre krajiny strednej Európy a ako sa odrazili v zdanlivo bezvýznamných predmetoch, ktorých sme zvyknutí sa každodenne dotýkať. Práve táto samozrejmá obyčajnosť, s ktorou sa pravidelne stretávame, formuje náš prístup k veciam a náš vkus.
 
O knihe prídu porozprávať a diskutovať autori Jana Šturdíková, Denis Haberland a Tomáš Pospěch.
 
Za podporu pri vzniku knihy ďakujeme Fondu na podporu umenia, Nadácii mesta Bratislava, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Ministerstvu kultury a Státnímu fondu kultury ČR.