13.06.2018 16:00
Refektár Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne
Podujatie

Uvedenie knihy Jána Čomaja o živote a diele profesora Matúša Kučeru

Beseda s profesorom Matúšom Kučerom v rámci cyklu Poznávame Trenčanov spojená s prezentáciou knihy Jána Čomaja Knieža Matúš o živote a diele profesora Matúša Kučeru - významného slovenského historika, diplomata a spisovateľa, ktorý študoval na gymnáziu v Trenčíne.

Moderuje: Margita Ivaničková