11.01.2018 16:00
Trvanie do: 11.01.2018
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Podujatie

Uvedenie knihy: Jozef M. Rydlo - Parlamentné prejavy

Libri Historiae, o.z., Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, Slovenský ústav v Ríme a Vydavateľstvo Post Scriptum si Vás dovoľujú pozvať na uvedenie knihy
Jozef M. Rydlo
Parlamentné prejavy
Národnán rada Slovenskej republiky 2006 - 2010
(4. volebné obdobie)

Príhovory: Július Bidner, Juraj Marušiak, Natália Petranská- Rolková.
Moderuje: Peter Bielik.
Hudobný hosť: Ivan Ožvát, sólista opery SND.
Umelecký prednes: Jozef Šimonovič a Trio Ad libitum.