07.11.2017 18:00
Trvanie do: 07.11.2017
Kníhkupectvo u Adama
Podujatie

Uvedenie knihy Na konci cesty Krematórium v Bratislave

Vydavateľstvo SLOVART a tvorcovia knihy Vás srdečne pozývajú na uvedenie publikácie NA KONCI CESTY. Krematórium v Bratislave.

Knihu predstavia Matúš Dulla (text), Olja Triaška Stefanović (fotografie) a Juraj Blaško (grafický dizajn).

Publikácia Na konci cesty. Krematórium v Bratislave / At the End of the Road. The Bratislava Crematorium vychádza pri príležitosti päťdesiateho výročia vzniku prvého slovenského krematória. Text Matúša Dullu v slovenčine a angličtine sprevádzajú umelecké fotografie Olje Triašky Stefanović. Snímky citlivo zachytávajú premeny krematória a prostredia, v ktorom sa nachádza, počas jednotlivých ročných období. 

Kniha sa podrobne zaoberá mimoriadnym architektonickým dielom – bratislavským krematóriom. Postavili ho pred pol storočím (1968) za neobyčajne priaznivej súhry okolností, no predchádzal tomu dlhý zápas o jeho zriadenie, ktorého počiatky siahajú až do roku 1889. Preto kniha približuje aj históriu moderného kremačného hnutia v Európe so zreteľom na dlhý zápas mesta Bratislava o krematórium, ďalej sa zaoberá domácimi a zahraničnými architektonickými podnetmi, ktoré ovplyvnili architektúru objektu. Okrem príbehu samotnej budovy a urnového hája, v ktorom stojí, sa dočítate o tvorivej dráhe autora budovy, architekta Ferdinanda Milučkého, príslušníka prvej povojnovej slovenskej architektonickej generácie, ale aj súvislostiach vzniku pozoruhodných výtvarných diel z areálu krematória – sôch od troch špičkových slovenských výtvarníkov.

Finančnú podporu na vydanie publikácie poskytli Fond na podporu umenia, FA ČVUT v Prahe a FA STU v Bratislave.