19.11.2013 17:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Uvedenie knihy Slavomíry Očenášovej-Štrbovej Život, viera, umenie.

Vydavateľstvo Tranoscius v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto si Vás dovoľujú

srdečne pozvať na slávnostné uvedenie knihy Slavomíry Očenášovej-Štrbovej Život, viera, umenie.

Výber predstavuje dvadsiatku umelcov zo slovesnej, výtvarnej a hudobnej oblasti.

Duchovné a ľudské hodnoty, s ktorými sa umelci stotožňujú, rozvíjajú a napĺňajú,  

vlastným umeleckým stvárnením ponúkajú iným.

V rozhovoroch to dokumentujú:

Fedor Bartko, Igor Bázlik, Miro Bázlik, Roman Berger, Peter Ďurík, Ľubomír Feldek,

Ivan Hrušovský, Ivan Kadlečík, Dušan Kállay, Milan Kraus, Janka Krivošová,

Víťazoslav Kubička, Ján Vladimír Michalko, Milan Rúfus, Igor Rumanský,

Juraj Sarvaš, Ján Solovič, Milan Stano, Elena Šarayová-Kováčová,

Jaroslav Uhel, Ján Valach a Hana Zelinová.