04.03.2020 18:00
Slovenská národná galéria
Podujatie

Uvedenie publikácie: Ladislav Mednyánszky. Denníky 1877 – 1918

Koncom minulého roka vydala SNG druhý slovenský doplnený výber z denníkov a listov významného stredoeurópskeho maliara Ladislava Mednyánszkeho (1852 – 1919). Obsiahla publikácia je v porovnaní s prvým slovenským vydaním (SNG, 2007) rozšírená o nové denníkové záznamy a korešpondenciu, ktoré sa objavili vďaka kontinuálnemu výskumu Mednyánszkeho tvorby.

Výber z denníkov, ktoré si umelec písal maďarsky gréckou abecedou, a tiež z jeho zachovanej korešpondencie, pripravili István Bardoly zo Strediska Forster v Budapešti, Csilla Markója z Maďarskej akadémie vied a Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK a SNG. Súčasťou tohto vydania je aj bohatý vizuálny materiál zo zbierok kresby SNG a ostatných slovenských galérií.

Publikáciu predstaví editorka Katarína Beňová spolu s prekladateľkou Evou Andrejčákovou a grafickým dizajnérom Branislavom Matisom.

Vydanie knihy podporil program Publishing Hungary Ministerstva zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska.
Preklad z maďarského jazyka finančne podporil Hungarian Books and Translations Office, Petöfi Literary Museum.

Vstup voľný