17.05.2023 18:00
Artforum, Kozia 20, Bratislava
Podujatie

Uvedenie publikácie Správa o slovenskej architektúre

Ako je na tom slovenská architektúra? Príďte do Artfora na diskusiu a dozviete sa!
Pri uvedení publikácie Správa o slovenskej architektúre sa k téme vyjadria tí najpovolanejší.
Správa hodnotí architektonickú scénu na Slovensku v rokoch 2020 až 2022. Zvláštnu pozornosť venuje otázkam verejného záujmu v oblasti architektúry, mestského plánovania, architektonického dedičstva a životného prostredia.