11.05.2007 18:00
Verejná knižnica J. Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach
Podujatie

Večer poézie Paľa Urbana

Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach – večer poézie Paľa Urbana a prezentácia jeho novej zbierky  Ab imo pectore. Z hĺbky srdca – 11. mája