19.11.2008 17:00
Slovenský inštitút v Prahe
Podujatie

Večer s Antonom Balážom

19.11. o 17:00 - Modrá sála Slovenského inštitútu, Jilská 16, Praha 1
VEČER SO SPISOVATEL'OM ANTONOM BALÁŽOM
Stretnutie so známym slovenským spisovatel'om pri príležitosti jeho 65. narodenín.
Moderuje: Naďa Vokušová
Pripravil Slovensko-český klub v spolupráci s SI