21.03.2007 17:00
Evanjelický kostol Ducha Svätého v Nitre
Podujatie

Večer s básnikom Danielom Šovcom

Večer s jubilujúcim básnikom, esejistom a kazateľom Danielom Šovcom (1937).