03.04.2007 16:00
Kaviareň Divadla Andreja Bagara v Nitre
Podujatie

Večer s Denisou Fulmekovou a Jarmilou Repovskou

Večer s Denisou Fulmekovou a Jarmilou Repovskou a prezentácia ich kníh Dve čiarky nádeje a Nové dejstvo.

Jarmila Repovská (1964) debutovala v roku 2006 románom Do roka a do dňa, ktorý   si okamžite našiel svojich čitateľov. V pomerne krátkom čase bolo predaných niekoľko tisíc výtlačkov.  Autorka pracovala ako moderátorka a redaktorka vo viacerých  printových i elektronických médiách. V súčasnosti pripravuje vlastnú reláciu pre regionálnu televíziu v Košiciach TV Naša. Román Nové dejstvo je jej druhou knihou. Jarmila Repovská má dve deti, žije v rodných Košiciach.

Denisa Fulmeková  (1967) vyštudovala Filozofickú fakultu UK (odbor žurnalistika) v rodnej Bratislave. Pracovala ako redaktorka Literárneho týždenníka, denníka Telegraf, mesačníka Štýl, šéfredaktorka ezoterického časopisu Orientácia. Pravidelne spolupracovala s mesačníkom Miau. V súčasnosti je na voľnej nohe. Okrem publicistiky a literárnej tvorby sa venuje tarotu. Fulmekovej knižky sú žánrovo rôznorodé. Debutovala pod pseudonymom Mina Murrayová zbierkou humorných a predovšetkým sebaironických poviedok Tak čo teda?  Nasledovala komorná zbierka poézie Som takmer preč a vzápätí kontroverzný Klebetromán, ktorý vydala ako spoluautorka s Petrom Macsovzskym. Autorsky prispela aj do antológie Sex po slovensky a publikovala tiež v českom zborníku Evropský fejeton.