12.09.2013 18:00
KC Dunaj, Bratislava (Nedbalova 3)
Podujatie

Večer venovaný 80. narodeninám Milana Hamadu

Slávnosť pri príležitosti 80. narodenín literárneho vedca, kritika, esejistu Milana Hamadu. V rámci podujatia bude uvedené jeho kompletné štvorzväzkové dielo Kritické komentáre Milana Hamadu (1989 - 2011).

Viac na www.literarnyklub.sk