22.05.2019 13:00
Pedagogická fakulta UK, Račianska ul.59
Podujatie

Vedecká konferencia o tvorbe pre deti a mládež

BIBIANA, MEDZINÁRODNÝ DOM UMENIA PRE DETI a SLOVENSKÁ SEKCIA IBBY Vás pozývajú na vedeckú konferenciu L ITERÁRNA, I LUSTRAČNÁ A DRAMATICKÁ TVORBA PRE DETI A MLÁDEŽ V ROKU 2018.

22. mája 2019 od 13.00 do 16.00 hod., Pedagogická fakulta UK, Račianska ulica č. 59, miestnosť č. 125

Program:

ÚVODNÉ SLOVO: MÁRIA VAJÍČKOVÁ, riaditeľka Ústavu filologických štúdií PdF UK v Bratislave

POHĽADY DO PÔVODNEJ PRÓZY 2018: ZUZANA STANISLAVOVÁ, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

BILANČNÍ ZASTAVENÍ NAD ČESKOU LITERATUROU PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ROCE 2018: MILENA ŠUBRTOVÁ, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

SLOVENSKÉ DIVADLÁ DEŤOM 2018. TRADIČNÉ ROZPRÁVKY AJ PROGRESÍVNA DRAMATURGIA: LENKA DZADÍKOVÁ, Divadelný ústav Bratislava

DIVADELNÍ TVORBA NEPROFESIONÁLNÍCH SOUBORŮ NA PŘEHLÍDKÁCH DĚTSKÁ SCÉNA 2019 A ŠPÍL-BERG 2019 V BRNĚ: MIROSLAV JINDRA, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

STÁLICE A MLADÉ HVIEZDY SLOVENSKEJ ILUSTRÁCIE V ROKU 2018: IVETA GAL DRZEWIECKA, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

ROZHLASOVÁ DRÁMA PRE DETI A MLÁDEŽ V ROKU 2018: ADELA MITROVÁ, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

ZÁVEREČNÉ SLOVO: EVA FAITHOVÁ, vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Konferenciu vedie: Timotea Vráblová, prezidentka Slovenskej sekcie IBBY

Zriaďovateľom BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti je Ministerstvo kultúry SR