26.05.2018 14:00
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Podujatie

Vernisáž výstavy venovanej Lýdii Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefovi Mihalkovičovi.

Otvorenie výstavy venovanej Lýdii Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefovi Mihalkovičovi.

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre (SNM)
14:00 – 16.00 – vernisáž výstavy„Jej mesto v jeho svete
– venovanej básnikom, ktorých mená sa spájajú s mestom Modra a Malokarpatským regiónom – Lýdia Vadkerti-Gavorníková a Jozef Mihalkovič. Kurátorka výstavy Sylvia Hrdlovičová, uvedie Ján Gavura, beseda básnikom Jozefom Mihalkovičom – moderuje Tina Čorná, autorský prednes básne venovanej Jánovi Ondrušovi – Zbigniew Machej, prednes – Dušan Jamrich, hudba: harfa – Alžběta Trojanová