13.11.2007
Staromestská knižnica, pobočka na Karadžičovej 1 v Bratislave
Podujatie

Vernisáž výstavy Zastretý farebný svet

Staromestská knižnica, pobočka na Karadžičovej 1, Vás pozýva na otvorenie výstavy výtvarných prác žiakov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ul. v Bratislave - Zastretý farebný svet. Výstava bude otvorená v dňoch 13. až 30. novembra v čase otváracích hodin pre verejnosť. S kultúrnym programom na otvorení vystavy vystúpia žiaci Základnej školy na Grősslingovej ul.