01.08.2020 23:45
Literárna súťaž

Veršopinkanie 2020

Literárne informačné centrum a časopis Slniečko vyhlasujú 1. ročník literárnej súťaže v tvorbe poézie pre deti.

 

Básne musia byť určené detskému čitateľovi vo veku od 7 – 10 rokov (prvý stupeň základnej školy).

Básne môžu byť napísané vo voľnom alebo viazanom verši, rozsah je ľubovoľný. Ďalšej formálnej úprave básní sa medze nekladú. Potenciál na recitačné súťaže je vítaný, nie je však podmienkou.

Prijímame iba básne v slovenskom jazyku.

Účastník môže poslať do súťaže minimálne 2 a maximálne 5 básní. Autor nemôže zaslať viacero príspevkov pod pseudonymom alebo cudzím menom.

Prijímame iba príspevky od autorov starších než 15 rokov (rok narodenia 2005 a nižšie).

Básne nemôžu byť do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikované (ani online).

Prihlasovanie do súťaže prebieha online formou od 3. júna do 1. augusta 2020, výsledky súťaže budú zverejnené v septembri 2020.

Súťaž je anonymná, preto sa v súbore s príspevkom nemôže nachádzať meno autora.

Účastník pošle elektronicky spolu s básňami aj vyplnený prihlasovací formulár, do ktorého uvedie svoje kontaktné údaje. Formuláre spracujú organizátori súťaže.

Básne a vyplnené formuláre zasielajte na emailovú adresu koordinátorky súťaže Kristíny Kubáňovej: kristina.kubanova@litcentrum.sk .

Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do piatich dní. V opačnom prípade nás kontaktujte.
Zaslané básne bude hodnotiť odborná porota. Vybrané práce budú publikované v časopise Slniečko.

Víťazné práce budú honorované nasledovne:
1. miesto: 300 Eur
2. miesto: 200 Eur
3. miesto: 100 Eur

Odborná porota vyberie držiteľov prémií, ktorí získajú knižné ceny. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

 

Na stiahnutie:

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR .DOC

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR .PDF

PROPOZÍCIE .PDF