15.02.2020 23:30
Horné Sŕnie
Literárna súťaž

Villa Zerna 2020

LK PoeMa, Obecná knižnica a Obecný úrad v Hornom Srní vyhlasujú
7. ročník literárnej súťaže
Villa Zerna 2020
Podmienky súťaže:
do súťaže sa môžu zapojiť žiaci ZŠ, študenti VŠ a dospelí zo Slovenska, s prácami, ktoré doteraz neboli publikované a ani ocenené v iných súťažiach.
Súťažný žáner: Poézia/Próza – tematicky voľné
Počet prihlásených prác: poézia – maximálne 3 práce od jedného autora
próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany (normostrana =1800 znakov, vrátane medzier)
Písmo: Times New Roman, alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, vo formáte docx, doc, txt)
Vo všetkých prácach treba uviesť: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presnú adresu, e-mail, č.tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.
Práce je potrebné poslať e-mailom na: poemahornesrnie@gmail.com
Súťaží sa v 4 vekových kategóriách:
1. Žiaci ZŠ 3 -5 ročník
2. Žiaci ZŠ 6-9 ročník
3. Študenti SŠ
4. Dospelí nad 20 rokov a študenti VŠ
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci máj 2020. Ocenení súťažiaci budú pozvaní písomne, alebo mailom. Uzávierka súťaže: 15. február 2020.

PDF propozície si môžete stiahnuť tu.