18.03.2022 23:45
Literárna súťaž

Villa Zerna 2022

LK PoeMa v Hornom Srní, Obecná knižnica v Hornom Srní a Obecný úrad v Hornom Srní vyhlasujú  9. ročník literárnej súťaže Villa Zerna 2022

 

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti VŠ a dospelí zo Slovenska, s prácami, ktoré doteraz neboli publikované a ani ocenené v iných súťažiach.

Súťažný žáner: Poézia/Próza – tematicky voľné

Počet prihlásených prác:

Poézia – maximálne 3 práce od jedného autora, (vo formáte docx, doc, txt)

Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany

(normostrana =1800 znakov, vrátane medzier, Times New Roman, alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, vo formáte docx, doc, txt)

Vo všetkých prácach je potrebne uviesť: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presnú adresu, e-mail, č.tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.

Práce je potrebné poslať e-mailom na: poemahornesrnie@gmail.com

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách:

  1. Žiaci ZŠ 3 -5 ročník

  2. Žiaci ZŠ 6-9 ročník

  3. Študenti SŠ

  4. Dospelí nad 20 rokov a študenti VŠ

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiacoch máj- jún 2022. Ocenení súťažiaci budú pozvaní písomne, alebo mailom.

Uzávierka súťaže: 18. Marec 2022