21.03.2019 9:30
Trvanie do: 21.03.2019
Bratislava
Podujatie

Vladimír Petrík: človek a literatúra

Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave pozýva na podujatie v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy pri príležitosti nedožitých deväťdesiatich rokov kolegu a priateľa PhDr. Vladimíra Petríka, CSc. Vladimír Petrík: človek a literatúra v zasadačke Ústavu slovenskej literatúry SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava).

Program podujatia:

9:30 – 11:30

Rudolf Chmel: Úvodné slovo

Augustín Maťovčík: Vladimír Petrík ako tvorca biografických hesiel

Peter Zajac: Minimalista Vladimír Petrík

Peter Darovec: Vladimír Petrík – kultúrny rozprávač

diskusia, prestávka na obed


13:00 – 14:30

Ivana Taranenková: „Román bez hrdinu“ Ladislava Nádašiho-Jégeho

Dana Hučková: Návraty k Štefanovi Krčmérymu

Michal Jareš: Populárne žánre z perspektívy Vladimíra Petríka. Případy slovenské detektivky v edici Dobrodružné romány. (Dva kapitáni: Belan a Záruba)

diskusia


15:00 – 16:30

Magdalena Bystrzak: Petríkov Matuška

Vladimír Barborík: Knižnica Vladimíra Petríka

Tina Čorná: Spomienka

záverečná diskusia