23.10.2017 19:00
Trvanie do: 23.10.2017
Radnica – cafe bar restaurant Pezinok
Podujatie

Všetko alebo nič, beseda spojená s premietaním

V rámci cyklu Literatúra v radnici vás spisovateľka Veronika Šikulová pozýva na besedu s náčelníkom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Jurajom Lukáčom.