21.03.2018 10:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Podujatie

Vydavateľský deň Spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľský deň Spolku slovenských spisovateľov

 v  stredu 21. marca o 13.00 hod.
vo Vzdelávacom centre Mateja Bela Univerzitnej knižnice UMB
na Tajovského 51 v Banskej Bystrici.

Účastníci besedy:
Miroslav Bielik, predseda SSS
Pavol Dinka, podpredseda SSS, šéfredaktor Literárneho týždenníka (LT)
Peter Mišák, podpredseda SSS
Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra, tajomník SSS, zástupca šéfredaktora LT
Igor Válek, redaktor LT
Dušan Mikolaj – prozaik, autor literatúry faktu, publicista
Ján Tazberík – básnik
Sprievodným podujatím bude výstava publikácií Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov v priestoroch vestibulu Filozofickej fakulty UMB spojená s predajom (10.30 – 15.00 hod.)