01.07.2014
Trvanie do: 31.08.2014
Miestna knižnica Petržalka, Prokofievova 5
Podujatie

Výstava Jedno Slniečko nad všetky hviezdy

Miestna knižnica Petržalka a časopis Slniečko
srdečne pozývajú všetky deti,
rodičov a starých rodičov
na výstavu

Jedno Slniečko nad všetky hviezdy

Od 1 júla do 31. augusta 2014
v čitárni pobočky na Prokofievovej ul. č. 5