16.05.2006 9:09
Trvanie do: 17.05.2006
Podujatie

Výstava kníh

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity &  Portal Slovakia

usporiadajú v dňoch  16. a 17. mája 2006 v rokovacej sieni Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23 (1. poschodie), Trnava

 

 výstavu kníh

 

Slávnostné otvorenie výstavy bude 16. 5. 2006 o 9:30 hod.

 

Výstava bude prístupná v utorok od 9:30 do 18:00 h.

a v stredu od 8:00 do 17:00

16. 5. 2006  o 10:30 bude v študovni UK TU (2. poschodie) prednášať doc. PhDr. Zdeněk Vybíral PhD. na tému

 

Ako a prečo psychologicky (ne)rozoberať komunikáciu

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Na  knihy zakúpené alebo objednané v priebehu výstavy, bude poskytnutá  výrazná zľava.