21.11.2007
Trvanie do: 19.01.2001
Slovenské národné literárne múzeu SNK v Martine
Podujatie

Výstava o exilovom autorovi, pedagógovi a vydavateľovi Jánovi Okáľovi

Slovenská národná knižnica – Slovenské národné literárne múzeum v Martine

Slovenské národné múzeum – Múzeum Martina Benku v Martine

Výstava

 srdcom SOM ZO SLOVENSKA NIKDY NEODIŠIEL

 

Výstava o exilovom autorovi, pedagógovi a vydavateľovi

jánovi okáľovi

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

V Martine 21. 11. 2007 o 15.00 hod. V Slovenskom národnom literárnom múzeu SNK otvoria výstavu srdcom SOM ZO SLOVENSKA NIKDY NEODIŠIEL. Výstava o exilovom autorovi, pedagógovi a vydavateľovi jánovi okáľovi. Projekt o živote a tvorbe Jána Okáľa výtvarne ozvláštni výber z tvorby Martina Benku z prostredia Okáľovho rodiska.

Možnosti poznania osobnosti Jána Okáľa (1915 – 1990)  – kultúrneho národného dejateľa, exilového pracovníka, redaktora, publicistu, spisovateľa a prekladateľa boli do prevratového roku 1989 pre širokú verejnosť na Slovensku zatvorené, pretože žil ako politický emigrant od druhej svetovej vojny až do svojej smrti mimo vlasti (Rakúsko, Nemecko, Taliansko, USA). Patril však medzi najvýznamnejších národných pracovníkov a literátov slovenského povojnového exilu. V neľahkých podmienkach diaspóry obetavo pracoval na udržiavaní národného povedomia rodákov v zahraničí a poznal sa vari so všetkými váženejšími Slovákmi po celom svete. O mnohých zanechal cenné svedectvá v spomienkových knihách,  početných periodikách i v korešpondencii. Z nich prekvapuje zvlášť vysoký počet výtvarných umelcov (J. J. Cincík, M. Benka, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, V. Droppa, F. Klimáček, F. Kudláč, V. Hložník, J. Vodrážka, F. Štefunko, F. Gibala, J. C. Hronský, K. Sokol).  Jedným z prvých, s ktorým sa Ján Okáľ zoznámil a udržiaval kontakty,  bol národný umelec Martin Benka. Spájala ich okrem iného aj láska k dolnému Liptovu, kde sa Okáľ narodil a kam Benka veľmi často chodieval hľadať inšpiráciu. Preto výstavu obohacuje výber kresbových štúdií a olejomalieb z Liptova, hlavne z Gombáša (dnes Hubová) a z blízkeho okolia. Ich priateľstvo dokumentujú ukážky  autentickej korešpondencie, opatrovanej v Archíve Slovenského národného múzea v Martine v Osobnom fonde Martina Benku.

Takmer všetky rukopisné, fotografické, vecné i knižné dokumenty zapožičali na výstavu príbuzní spisovateľa. Len niekoľko textových exponátov pochádza z fondov Slovenskej národnej knižnice, Slovenského národného literárneho múzea a z Archívu Slovenského národného múzea v Martine. Výtvarné diela M. Benku sú majetkom SNM – Múzea Martina Benku v Martine.

Výstava: SRDCOM som zo slovenska nikdy neodišiel

               Výstava o exilovom autorovi, pedagógovi a vydavateľovi

                jánovi okáľovi

Hlavný organizátor: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ LITERÁRNE MÚZEUM SNK

                                M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin

Autorka scenára: Mária Rapošová
Obrazová časť výstavy, diela M. Benku: Anna Oláhová
Termín: 21. 11. 2007 – 19. 1. 2008