18.10.2005
Trvanie do: 20.10.2005
Spišská Nová Ves
Podujatie

Wolkrova Polianka

Pozvánka


Milí priatelia poézie,

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Literárny fond a Tatranské kultúrne centrum v spolupráci s mestom Vysoké Tatry, mestom Spišská Nová Ves a Spišskou knižnicou v Spišskej Novej Vsi si Vás dovoľujú pozvať na vyhodnotenie celoslovenskej autorskej literárnej súťaže Wolkrova Polianka 2005 a na sprievodné akcie. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


 

Termín konania: 18. – 20. 10. 2005

Pozvaní hostiaJozef  Leikert (predseda AOSS)

                                      Ireney Baláž (predseda poroty)

                                      Boris Brendza (člen poroty)

                                      Rudolf Dobiáš

                                      Jozef Mihalkovič

                                      Tibor Kočík

                                      Anna Ondrejková

                                      Anna Valcerová

                                      Ján Petrík

                                      víťazi Wolkrovej Polianky 2005

Program podujatia:

18. 10. 2005 o 16.30 hod., Koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves:

Slávnostné vyhodnotenie Wolkrovej Polianky 2005 a odovzdanie cien oceneným autorom spojené s autorským čítaním poézie pozvaných hostí

19. 10. 2005, od 10.00 hod., Tatranská Lomnica, Spišská Nová Ves, Levoča:

Besedy spisovateľov z radov pozvaných hostí so študentmi základných a stredných škôl

19. 10. 2005 o 12.30 hod., Spišská Nová Ves:

Prijatie spisovateľov a ocenených autorov u primátorky Spišskej Novej Vsi

19. 10. 2005 o 15.30 hod., DS Timrava:

Rozborový hodnotiaci seminár s ocenenými autormi

20. 10. 2005 o 8.30 hod., areál Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polianke:

Pietna spomienka pri pamätníku J. Wolkra spojená s kladením kvetov

20. 10. 2005 o 10.30 hod., Starý Smokovec:

Prijatie spisovateľov a ocenených autorov u primátora Tatier