15.09.2008
Trvanie do: 15.09.2008
Horný Smokovec
Podujatie

Wolkrova Polianka 2008

Najstaršia literárna súťaž pre začínajúcich básnikov. Pomenovaná je po významnom českom básnikovi Jiřím Wolkrovi, ktorý sa v dvadsiatych rokoch vo Vysokých Tatrách liečil. Súťaž celé desaťročia symbolizovala česko-slovenskú literárnu vzájomnosť. Ročne do súťaže prichádzajú príspevky od desiatok, ba často stoviek autorov. S Wolkrovou Poliankou sú spojené tvorivé začiatky mnohých významných slovenských básnikov. Súťaž si zachovala celoštátny charakter. 
Hlavným organizátorom súťaže je Asociácia organizácii spisovateľov Slovenska (AOSS). Regionálnym spoluorganizátorom je Mestská knižnica v Poprade. 

Na súťaži sa môže zúčastniť každý občan SR vo veku do 35 rokov, ktorý pošle na adresu AOSS, Laurinská 2, 815 08 Bratislava svoje práce v troch exemplároch, označené plným menom, dátumom narodenia (rodným číslom) a adresou. Príspevky musia byť napísané strojom v slovenskom jazyku a do súťaže môžete poslať max. 10 básnických textov  v súhrnnom rozsahu 200 veršov.

Uzávierka súťaže je 15. septembra 2008.

Súťažné práce posúdi odborná porota zložená zo zástupcov spisovateľských organizácií a Literárneho fondu. Porota navrhne na ocenenie tri najlepšie práce a jednu prácu výnimočnej hodnoty.

Súťažné práce ostávajú v archíve vypisovateľa súťaže.

            Víťazné práce z každého ročníka WP vychádzajú aj knižne.
           V októbri sa súťaž slávnostne vyhodnotí v Hornom Smokovci (okres Poprad).