30.09.2014
Podujatie

Wolkrova Polianka 2014

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a  Literárny fond v  spolupráci s Mestom Vysoké Tatry vyhlasujú 51. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Wolkrova Polianka, ktorej cieľom je podporiť tvorivosť mladých básnikov a  vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných autorov.

Na súťaži sa môžu zúčastniť autori/autorky do 35 rokov, ktorí nemajú knižne vydané dielo umeleckej literatúry. Do súťaže možno poslať najviac 10  básnických textov v súhrnnom rozsahu 200 veršov. Súťažné práce treba zaslať v troch exemplároch na adresu: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815  08 Bratislava. Potrebné je uviesť kontaktné údaje (adresa, mailová adresa, telefónne číslo), dátum narodenia, resp. rodné číslo. Uzávierka súťaže je 30. septembra 2014. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v novembri 2014 vo Vysokých Tatrách.