06.10.2005
Trvanie do: 15.11.2005
Prešov
Podujatie

XXXIX. Akademický Prešov

Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska - Akademický Prešov - tvoria súťaže v kategóriách:

1. Pôvodná literárna tvorba (poézia a próza)

2. Umelecký prednes poézie a prózy

3. Študentské divadlá

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Rektorát PU v Prešove, Katedra estetiky a vied o umení na Filozofickej fakulte PU v Prešove.

V kategórii Pôvodná literárna tvorba sa prijímajú ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešov do 31. októbra 2005. Súčasťou podujatia v termíne od 10. do 15. novembra 2005 sú odborné semináre, individuálne rozbory, hodnotenia a pod.

Všeobecné pokyny:

Na Akademickom Prešove sa môžu zúčastniť študenti slovenských vysokých škôl bez ohľadu na typ školy a odbor štúdia. Pozvaní účastníci majú zabezpečené ubytovanie a stravu. Súťaže sa konajú v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity v Prešove a v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Hosťami Akademického Prešova budú zahraničné divadelné súbory.

Adresa organizačného štábu Akademického Prešova 2005:

Katedra estetiky a vied o umení FF PU

Ul. 17. novembra 1

080 78 Prešov