03.05.2023 15:30
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Podujatie

Zdravotná prednáška a prezentácia knihy Milana Poliaka Stravou k paličke?

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra - kultúrnej inštitúcii Banskobystrického samosprávneho kraja, sa 3. mája 2023 o 15.30 hod. uskutoční zdravotná prednáška a prezentácia knihy Milana Poliaka Stravou k paličke?

Pán Milan Poliak sa venuje masérstvu, histórii, turistike a napísal knihu, v ktorej vychádza z vlastných skúseností a niekoľkoročného štúdia nielen slovenských ale aj  zahraničných materiálov. V knihe  sa autor venuje správnemu stravovaniu pri ochoreniach kĺbov a chrbtice a ich predchádzaniu. Predmetom prednášky v krajskej knižnici bude problematika bolestí kĺbov a chrbtice, spôsob ako sa ich zbaviť úpravou stravy a príčiny vzniku podobných ochorení. Autor knihy a prednášajúci v jednej osobe vie, že len kvôli zloženiu stravy môžu ľudia trpieť neznesiteľnými bolesťami. Dodržiavaním chemickej a mechanickej prevencie sa dá vrátiť pohybové ústrojenstvo späť v čase. Prehľadom prevencií priblíži ako a čo robiť, aby človek zostal aj vo vysokom veku bez bolesti a dobre pohyblivý.