07.07.2022 17:30
Somolického 2
Podujatie
Múzeum mesta Bratislavy

Život Janka a Anny Jesenských v Bratislave

Janko a Anna Jesenskí sa do bytu na prvom poschodí vily Jakuba Sonnenfelda na Somolického ulici nasťahovali začiatkom 30. rokov 20. storočia. Zmena ich bydliska v Bratislave, kde žili už od roku 1928, súvisela s Jesenského vymenovaním za viceprezidenta Slovenskej krajiny, čím sa stal druhým najvyššie postaveným štátnym úradníkom na území Slovenska.
✹ Ako sa Jesenským žilo v nájomnej vile, ktorú navrhol funkcionalistický architekt Friedrich Weinwurm?
✹ Ako vyzeral ich pôvodný byt?
✹ Za akých okolností sa dostal do správy Múzea mesta Bratislavy?
Aj to sa dozviete na počas výkladu s kurátorom literárnej zbierky Danielom Hupkom.
Vstup zdarma.
Kapacita obmedzená. Rezervácie na GoOut.net alebo na lucia.zlochova@bratislava.sk.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Múzeum Janka Jesenského bude v obmedzenom režime otvorené počas celého júla a augusta, a to vo štvrtok a piatok od 15:00 do 18:00. Súčasťou bytu bude aj dočasná inštalácia Jesenský / Weinwurm: obsahy a formy, ktorá predstaví jednu z tradičných expozícií Múzea mesta Bratislavy z nového uhla pohľadu.
Miesto posledného bratislavského bydliska Janka Jesenského bolo ako múzejná expozícia otvorené v rokoch 1950 – 2015. Postupné opätovné sprístupňovanie objektu verejnosti nazerá na byt novým spôsobom – prezentuje ho ako súčasť vily, ktorá je dielom architekta Friedricha Weinwurma, a zároveň ako autentický doklad bývania vyššej strednej triedy v medzivojnovom období, do ktorej Janko Jesenský ako vysoký štátny úradník, ale i známy spisovateľ a intelektuál patril.