05.03.2014 17:30
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne
Podujatie

Život v poézii. Dialóg Jána Buzássyho s Jánom Štrasserom

Obálka knihy Byť svoj     

V Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne
v stredu 5. marca o 17.30 hod
budú prezentovať svoju spoločnú knihu rozhovorov Byť svoj
básnik a prekladateľ Ján Buzássy a básnik, prekladateľ, textár a publicista Ján Štrasser.

Besedu s autormi pripravili Klub slovenských čitateľov pri Mestskej knižnici v Šamoríne v spolupráci s Literárnym informačným centrom, ktoré vydalo knihu Byť svoj v roku 2013.