16.09.2022 18:30
Trvanie do: 17.09.2022 19:00
Praha
Podujatie

Zjazd spisovateľov 2022

V termíne od 15. do 17. septembra sa v kampuse Hybernská v Prahe, uskutočni  druhý odborový zjazd v ponovembrovej histórii organizovaný Asociáciou českých spisovateľov. Mottom „Mluvme spolu“ chcú spisovateľky a spisovatelia vyzvať na dialóg nielen medzi literátmi. Hosťami Zjazdu budú významné české i zahraničné autorky a autori, literárni teoretici, historici aj zástupkyne a zástupcovia kultúrnych organizácií a médií. Za Slovensko vystúpi poetka, esejistka a filozofka Juliana Sokolová, ktorá vystúpi na panelovej diskusií a autorskom čítaní, kde predstaví texty k jej pripravovanej knihe Domáce práce.  Jej účasť podporí Literárne informačné centrum.

https://www.czechlit.cz/cz/asociace-spisovatelu-usporada-v-zari-sjezd-spisovatelu/

https://www.kampushybernska.cz/2022/08/26/sjezd-spisovatelu-2022/