28.05.2014 17:00
Trvanie do: 28.05.2014
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Zlet priateľov Jána Lajčiaka

PROGRAM:

Privítanie: Ernest Húska

Stanislav Vallo: Úvodné slovo

Ján Lajčiak - dokument STV

Rastislav Stanček: Lajčiakov slovenský preklad Biblie

Juraj Bándy: Lajčiakova doktorská práca Plurálové a duálové koncovky v semitských podstatných menách

Kveta Dašková: Treba Lajčiaka obhajovať?

Anton Baláž: O svojom románe Prehovor Ezechiel a o novoobjavených dokumentoch

Oľga Lajčiaková: Príhovor pranetere Jána Lajčiaka

Grafická pozvánka