16.01.2020 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Zobúdzanie popola

Ján Motulko sa narodil 12. januára 1920 v Malej Lodine. Od roku 1938 bol ako začínajúci autor v kontakte s dobovými literárnymi časopismi, neskôr sa stal redaktorom časopisu Plameň. Po páde totality sa naplno venoval literárnej činnosti. Napísal básnické zbierky Fialové žalmy (1992) a Havrania zima (1996). V roku 2000 vyšla jeho kniha Strmé schody. Pre deti a mládež napísal zbierku prírodnej lyriky Nezábudka (1996) a V Ježiškovej škole (2000). Ján Motulko zomrel dňa 7. septembra 2013 vo veku 93 rokov. Pre mnohých navždy zostane symbolom ľudskej i umeleckej mravnosti.
16. januára venujeme spomienku tomuto básnikovi spolu s Bohumilom Chmelíkom.
FB podujatie nájdete tu.