Recenzia
Alžbeta Kováčová
30.07.2009

111 diel zo zbierok SNG - Editori Dušan Buran, Katarína Müllerová - S umením je život bohatší

S umením je život bohatší

111 diel zo zbierok

Bratislava, Slovenská národná galéria – Vydavateľstvo Slovart 2008

Editori Dušan Buran – Katarína Müllerová

Slovenská národná galéria pri príležitosti 60. výročia svojho založenia (29. júla 1948) pripravila v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart reprezentatívnu publikáciu, ktorá už svojím titulom naznačuje kontinuálnosť. Ako vysvetľujú v úvodnej štúdii jej zostavovatelia D. Buran a K. Müllerová titulom 111 diel zo zbierok chcú upozorniť aj na záslužnú činnosť Karola Vaculíka, ktorý na čele galérie od jej počiatku prakticky až do konca 80. rokov (do odchodu na dôchodok) určoval jej smerovanie a okrem rozšírenia zbierkových fondov a priestorov, systematickej výskumnej a reštaurátorskej činnosti na jej pôde presadzoval veľkorysú výstavnú a publikačnú činnosť tejto inštitúcie. Titul upozorňuje na nadväznosť najmä s jeho publikáciou Slovenská národná galéria. 100 diel slovenského a európskeho maliarstva (1984). Takisto zostavovatelia súčasného reprezentatívneho titulu chcú upriamiť pozornosť čitateľa na skutočné skvosty nielen slovenskej, ale aj európskej proveniencie, ktoré v galérii nájde. Výber 101 diel (z 58 003 diel, ktoré zbierky SNG obsahujú) zoradili chronologicky, každý z artefaktov reprezentuje vývinové umelecké obdobie v priebehu 700 rokov, daný štýl či sloh za, individuálne majstrovstvo tvorcu, ale zároveň aj základnú filozofiu galérie – od získavania  diel, cez ich reštaurovanie až po sprístupňovanie verejnosti. Na priestore dvoch strán autori ponúkajú čitateľovi kvalitnú takmer celostranovú reprodukciu diela alebo jeho detailu a zaujímavú legendu k nemu v slovenčine a angličtine. Koncepcia výkladu, keď základnú, širšiu informáciu dopĺňa detailná obrazová aj textová, umožňuje odhaľovať mnohé zaujímavosti z histórie umenia, o tvorcoch a dielach. V mnohých prípadoch vzbudzujú priam zvedavosť, až má čitateľ chuť pozrieť si ich na vlastné oči. Obrazovo-výkladovou časťou tak publikácia plní nielen reprezentatívnu funkciu, ale zároveň je aj veľmi lákavou pozvánkou do galérie. Úvodnú  štúdiu, ktorá veľmi vecne, neobchádzajúc problematické obdobia, ani prechmaty jednotlivcov približuje 60 rokov činnosti a zápasov o terajšie postavenie našej erbovej kultúrnej inštitúcie, napísala súčasná riaditeľka SNG Katarína Bajcurová. Na jej príspevku je najcennejšie, že bilancovaniu nechýba vyhliadka do budúcnosti. Po rekonštrukcii ráta Slovenská národná galéria do 3. tisícročia s vytvorením Galérie starého umenia, Galérie moderného a súčasného umenia a Galérie architektúry, úžitkového umenia a dizajnu.

Alžbeta Kováčová