Recenzia
04.03.2005

18 biblioglosár 2004

Biblioglosár

Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky

Bratislava, SPN – Mladé letá 2004

  Listujúc tak šiestym vydaním Slovenských rozprávok, hádaniek a rečňovaniek dolistoval som až k Slovníčku. A tu mi pripadá, namojdušu i na tri zlaté vlasy deda vševeda veľmi čudnô, že už najmladšej generácii treba vysvetľovať i pahrebu, ufujazdenie i zarúbanú cestu. Nech mi vydavateľ prepáči, knižka je to pekná, zostavovateľka a upravovateľka Elena Chmelová odviedla nepochybne kvalitnú prácu a ilustrácie Jaroslava Vodrážku ešte stále detského čitateľa chytajú za srdce, len či pre deti neznajúce slov nie je cesta k ľudovým rozprávkam už zarúbaná? Šieste vydanie, ktorým si tak listujem, mi do uška šušká, že pahreba ešte tlie.

-ľs-

Čo je môjmu psovi? Príznaky chorôb a prvá pomoc

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Richard Hrebíček

  Existuje veľa populárnych encyklopédií o psíkoch, no neveľa z nich poskytuje mladému čitateľovi také presné, príťažlivo a zasvätene podané informácie o takom ,,neestetickom“ predmete ako sú choroby psov. Pes je pre malého majiteľa predovšetkým miláčikom a hračkou, ale táto kniha mu dáva s nepredstieranou úprimnosťou najavo, že je to predovšetkým živý tvor, ktorému občas treba pomôcť. Kniha nechce z mladých majiteľov robiť zverolekárov, ale ponúka im praktické vedomosti. Takmer na sto stranách prináša základné poznatky o psích ochoreniach a ich príznakoch spolu s praktickými radami ako im predchádzať a ako sa s nimi vysporiadať na úrovni prvej pomoci. Okrem stručných textov sa v knihe nachádzajú grafické diagramy jednotlivých príznakov spolu s alternatívami poskytnutia základnej pomoci. Kniha má predpoklady stať sa ozajstným najlepším priateľom mladého majiteľa i jeho psieho priateľa.

-ha-

Morton Winston: Chomsky

Bratislava, Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2004

Preklad Viktor Krupa

  Život jedného človeka sa nedá zhrnúť do útlej stostranovej knižky. Toto tvrdenie dvojnásobne platí pre Noama Chomského. I tak sa však Morton Winston v krátkej monografii pokúsil o to, aby čitateľov v stručnosti oboznámil s dielom známeho jazykovedca, filozofa a politického aktivistu. V prvej časti autor zachytáva Chomského vývin v rámci lingvistiky od študentských čias až po súčasnosť. Nevyhýba sa pritom ani odborným otázkam, ale vďaka objasňovaniu základných pojmov z oblasti jazykovedy sa text stáva prístupný i pre „nezasväteného“ čitateľa. V druhej časti sa zoznámime s Chomského kontroverznými názormi nielen na politiku USA. Konflikty vo Vietname, Kosove či Indonézii sú tu odhalené z ich druhej, menej známej, nelichotivej stránky. Kniha je zakončená pohľadom na súčasnú ľudskú spoločnosť a jej problémy. Je rovnako dobrým študijným materiálom, ako aj výpoveďou o osude jednej osobnosti.

-rs-